Veiligheid justitie

Veiligheid en justitie

Nabij, rechtvaardig en kordaat

Een gerust leven, dat is je veilig en beschermd voelen. In veilige buurten waar er geen muur rond staat, maar waar mensen elkaar kennen en zich geborgen voelen. Dat is een beleid dat er staat als slachtoffers haar nodig heeft, maar dat ook streng en consequent omgaat met daders. 

Leestijd: 3 minuten Later lezen?
Veiligheid en justitie

Afgelopen legislatuur zette CD&V sterk in op een Justitie van de 21ste eeuw. Het budget werd op punt gezet, de meest noodzakelijke hervormingen werden doorgevoerd in de verschillende domeinen van het recht, de hercodificatie gestart én kwam er een visie op de gevangenis en de rechtbank van de toekomst. In de volgende legislatuur willen we het werk finaliseren. De gevangenis en de rechtbank van de toekomst moeten definitief vorm krijgen. Justitie moet synoniem zijn met toegankelijkheid, stiptheid en veiligheid.

CD&V wil daarom de komende vijf jaar inzetten op de 3 volgende thema’s:

Justitie voor jou en mij (toegankelijkheid)

 • Justitie is verstaanbaar en duidelijk voor iedereen: een dienstverlening in een begrijpelijke rechtstaal en afgestemd op ieders noden. 
 • Justitie is fysiek én digitaal nabij: minder, maar modernere gebouwen met een goed uitgeruste informatica, waar de rechtzoekende administratief verder wordt geholpen, ongeacht de rechtbank die het dossier behandelt.
 • Justitie is betaalbaar: toegang tot het recht mag ook voor minder begoede mensen geen drempels meer kennen.

Justitie nog een versnelling hoger (stiptheid)

 • De duur van burgerlijke zaken en strafzaken moet nóg korter: dit kan door 1) de verderzetting van de digitaliseringsprojecten en door 2) de organisatie van magistratuur verder te professionaliseren. 
 • Ondernemen stimuleren door een snellere opsporing van ondernemingen in moeilijkheden en verdere opvolging ervan. Ondernemingen en schuldeisers beschermen door frauduleuze ondernemers sneller aan te pakken.

Een uitgestoken arm van de wet (veiligheid)

 • Verderzetting van de ketengerichte en integrale aanpak met een nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid en een nieuw Nationaal Veiligheidsplan.
 • Een nieuw strafrecht, met straffen en strafmaten die aangepast zijn aan de uitdagingen van onze hedendaagse samenleving.
 • Een nieuwe strafprocedure: dit is essentieel onder meer in het vooruitzicht van het terreurproces voor de aanslagen in Maalbeek en Zaventem.
 • Zuurstofkuur voor het gevangeniswezen met blijvende aandacht voor een zinvolle detentie, de gezondheidszorg van de gedetineerde én de situatie van de geïnterneerde en het personeel.
 • Voortdurende investeringen in politie- en inlichtingendiensten en een efficiënte informatiedeling.
 • Meer slagkracht geven aan de burgemeester om georganiseerde criminaliteit aan te pakken door een wettelijk kader voor de bestuurlijke handhaving.
 • Verder aanpassing van de kansspelwetgeving en een niet-gepolitiseerde kansspelcommissie.
 • Veelplegers moeten snel worden berecht en kordaat worden bestraft.
   

Een moderne gemeenschapsgerichte politie

 • Een grotere erkenning van de wijkagent met een aantrekkelijker statuut en verloning.
 • De uitbouw en verankering van gemeenschapsgericht werken binnen de politie.
 • Geweld tegen politie en hulpdiensten wordt niet getolereerd.
 • Stimulering van de vrijwillige schaalvergroting van de politiezones. Dit moet  gekoppeld zijn aan sterke wijkcommissariaten en mag niet ten koste gaan van de nabijheidspolitie.
 • Invoeren van een nieuw selectie en rekruteringsconcept voor de geïntegreerde politie.
 • Budgettaire inspanningen leveren voor een betere opvulling van het personeelskader, werkings- en investeringsmiddelen van de federale politie.
 • Investeren in een moderne opleiding en een modern personeelsbeleid binnen de geïntegreerde politie.
 • Een performante politie die inspeelt op nieuwe criminaliteitsvormen en technologieën.

Stap mee op De Weg Vooruit
Rechtsbijstandverzekering wordt fiscaal aftrekbaar