Onderwijs

Toponderwijs in Vlaanderen

Elk talent een leven lang competent

Goed leven, dat wil ook zeggen dat onze kinderen alle kansen krijgen om hun talent te ontwikkelen. Dat we als volwassenen de ruimte hebben om een leven lang te blijven bijleren. En dat we een goede balans vinden tussen ons leven en ons werk. Elk talent een leven lang competent: een beter recept is er niet voor een goede kwaliteit van leven. CD&V heeft daarom een sterk onderwijsplan klaar, een tienkamp van talenten, taal en technologie voor het Vlaamse onderwijs. We gaan dan ook resoluut voor goud in 2024.

Leestijd: 3 minuten Later lezen?
Onderwijs

Vlaanderen heeft vandaag nog steeds onderwijs van Europese topkwaliteit. Omdat de resultaten van internationale peilingen voor bepaalde vakken sinds de eeuwwisseling een dalende trend tonen, hebben we de voorbije jaren met de Vlaamse regering belangrijke hervormingen doorgevoerd die het tij moeten keren.

Met de nieuwe eindtermen, het duaal leren en de modernisering van het secundair onderwijs willen we ambitieus onderwijs voor elke leerling. De komende jaren heeft het secundair onderwijs dan ook vooral rust en zuurstof nodig om de nieuwe maatregelen zorgzaam in te voeren. De vernieuwde lerarenopleiding moet dan weer meer en sterke profielen aantrekken en jonge leerkrachten beter voorbereiden op de steeds grotere uitdagingen op de klasvloer. Maar we kijken ook naar de toekomst want de snel veranderende samenleving zorgt permanent voor nieuwe uitdagingen

CD&V heeft een sterk onderwijsplan klaar, een tienkamp van talenten, taal en technologie voor het Vlaamse onderwijs. We gaan dan ook resoluut voor goud in 2024.

De grootste prioriteit is de versterking van het basisonderwijs. Daar ontdekken kinderen hun talenten en helpt de leerkracht hen die talenten te ontwikkelen. Om de talenten ín de klas beter te ontwikkelen, investeren we extra in talenten vóór de klas. We zorgen voor extra handen in de klas die de leerkracht ontzorgen en terug op zijn kerntaak richten. Want sterke leerkrachten zijn essentieel voor de kwaliteit van ons onderwijs. Om die kwaliteit te meten en bij te sturen maken we werk van een permanente kwaliteitscontrole via gestandaardiseerde toetsen aan het eind van het basisonderwijs. 

Een goede kennis van het Nederlands is de basis voor een sterke schoolloopbaan. Ook voor ouders is een positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal cruciaal om hun kind te kunnen volgen en te helpen in de schoolloopbaan. 

Een derde krachtig instrument is technologie. Technologie heeft een groot potentieel om het leren in de klas te versterken en leren op maat mogelijk te maken. Technologie stoomt de leerlingen van vandaag klaar voor de jobs van morgen. Als je technologie zegt, dan zeg je meteen ook samenwerking met en tussen bedrijven, Hoger Onderwijs en onderzoeksinstellingen. 

Onderwijs zal voor ons nooit het project van een partij of een ideologie zijn. Onderwijs is het project van een hele samenleving. Van leerlingen en ouders. Van leerkrachten en directeurs. Van scholen en leerlingenbegeleiders, van onderwijsverstrekkers en inspectie. Van middenveld en bedrijfsleven. Daarom koesteren wij de vrijheid van onderwijs en willen we scholen de ruimte geven om die bruggen te bouwen. Want het talent van onze jongeren is de belangrijkste grondstof in Vlaanderen en onderwijs de beste manier om deze te ontginnen.