Tom Vandenkendelaere

Eerste opvolger Europa

Contactgegevens

Geboortedatum:

2 September 1984

E-mail:

Tom.Vandenkendelaere@ep.europa.eu

"Rechtvaardigheid is het motto in mijn Europees werk: rechtvaardige belastingen, rechtvaardige concurrentie op de arbeidsmarkt en een rechtvaardig inkomen voor onze boeren die zorgen voor ons voedsel."

Tom Vandenkendelaere