Slagkrachtig

Slagkrachtige overheid

Een samenleving van én voor alle mensen

Onze samenleving verandert aan sneltempo. Wie had er 5 jaar geleden voorspeld dat terreur, migratie en klimaat de grote uitdagingen zouden worden voor onze overheid?  En een slagkrachtige overheid moet zich aanpassen, nieuwe evoluties onderzoeken en ondersteunen, negatieve effecten bijsturen. Een slagkrachtige overheid moet ook heel flexibel kunnen inspelen op nieuwe noden en evoluties in de maatschappij.

Leestijd: 4 minuten Later lezen?
slagkrachtige overheid

De volgende regeringen moeten investeringsregeringen worden. Door doelgericht de publieke en private investeringen op te schroeven wil CD&V een gezond, goed en gerust leven garanderen voor iedereen. Denk maar aan de 500 miljoen euro die we extra vrijmaken voor kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur of de 3500 kilometer fietspaden die we sneller willen realiseren.

Om een sterke partner te zijn bij deze investeringen, moet ook een overheid zich steeds opnieuw blijven ontwikkelen. Ze moet zich afvragen waar ze nog efficiënter kan worden, hoe ze haar dienstverlening kan optimaliseren én hoe ze dichter bij de burger kan staan. Goed bestuur betekent voor CD&V een overheid die als betrouwbare partner haar burgers en bedrijven ondersteunt waar mogelijk en blijvend inzet op een kwalitatief aanbod van diensten.

CD&V kiest ervoor om ook volgende legislatuur te investeren in infrastructuur en ten behoeve van de mensen. De procedures om projecten te realiseren nemen nog wel te veel tijd in beslag. Daar willen we verandering in brengen. We kiezen resoluut voor een overheid die zich aanpast, die zich heruitvindt, die hervormt. Dat zijn kenmerken van een slagkrachtige overheid. Voor ons kan de overheid nooit louter een structuur zijn, laat staan een gebouw. Ons vertrekpunt zijn mensen, meer bepaald wat mensen willen, wat ze nodig hebben om een kwaliteitsvolle samenleving uit te bouwen, mede dankzij de inzet van onze ambtenaren als civil servants. Daarom waken wij er altijd over dat hervormingen dienen om onze samenleving, onze arbeidsmarkt en onze maatschappij zo goed mogelijk te ondersteunen.

Sterke rechtsbescherming, efficiënte procedures

Al te vaak stuit men op lange procedures wanneer men in conflict ligt in bestuursrechtelijke zaken. Het is daarom belangrijk de doorlooptijd terug te dringen tot 1 jaar. Zo maken we een einde aan de juridische carrousel en stimuleren we een positief investeringsklimaat. We geven de bestuursrechtcolleges hiertoe meer instrumenten om hun rol als pragmatische conflictoplossers op een actieve manier in te vullen, bijvoorbeeld door de bestuurlijke lus en een regiezitting te introduceren bij de Raad  van State. Bemiddeling is hiertoe ook een van de sleutels om een snelle en gedragen beslissing te bekomen. Daarnaast verruimen we ook het sanctioneringsarsenaal om beslissingen op maat mogelijk te maken. Bindende termijnen bij rechts- en bestuurscolleges en een uitbreiding van het instrument van de greendeals moeten burgers, investeerders en overheden sneller rechtszekerheid geven en investeringskansen verhogen.

De overheid als ‘great place to work’

Tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten en partners van de overheid. Een moderne overheid speelt hierop in met een aantrekkelijk en modern personeelsbeleid. De nood aan flexibiliteit tijdens de loopbaan en meer interne mobiliteit tussen de verschillende diensten wordt aangepakt. Ook moeten binnen de overheid de krachten meer gebundeld worden om zo kostenefficiënt te werken. Daarom gaan we voor een overheid die haar dienstverlening laat optimaliseren en werknemers motiveert. De overheid moet haar actieterrein begrenzen en wat ze doet, beter doen.  Hiervoor is een belangrijke hervorming nodig.

Slimme oplossingen op maat

De technologische vooruitgang staat niet stil. Ook overheden en lokale besturen moeten mee op die innovatieve kar springen om slagkrachtig te blijven. Smart cities verweven de technologie van morgen met de uitdagingen van vandaag. Denk maar aan chatbots die vragen van inwoners kunnen beantwoorden, een slim energiebeheer dat onze steden en gemeenten klimaatneutraal maakt of oplossingen voor een veiligere verkeersdoorstroming. Ook op vlak van veiligheid kan technologie onze politie- en brandweerdiensten ondersteunen, zowel online als in het werkveld, bijvoorbeeld met drones. Deze stap voorwaarts ondersteunt niet alleen de overheid van de toekomst in de steden en op het platteland, maar creëert bovendien ook tal van jobs. Met deze toekomstgerichte antwoorden willen we vandaag een antwoord bieden op de uitdagingen van morgen op vlak van energie, economie, mobiliteit, milieu, klimaat en veiligheid.

Overheid van de toekomst

Met CD&V brengen we onze overheidsdiensten pas echt in de 21ste eeuw. Door efficiënte en innovatieve maatregelen zorgen we voor een betrouwbare en slagkrachtige partner voor iedereen die in contact komt met de overheid. Want de Weg Vooruit is er een waarin bestuur en bevolking de samenleving samen vorm geven.

Stap mee op De Weg Vooruit
Dialoogmoment slagkrachtige overheid