Fietsplan als echt alternatief

CD&V kiest resoluut voor Koning Fiets als gezond, milieuvriendelijk en veilig vervoersmiddel. Om mensen effectief op de fiets te krijgen, is een quantumsprong in de fietsinfrastructuur essentieel. CD&V wil daarom niet enkel het budget voor fietspaden verhogen, maar ze ook sneller en efficiënter realiseren.

Leestijd: 1 minuten Later lezen?

Thema

#Milieu, klimaat & mobiliteit

fietsplan

Krachtdadig investeren in fietspaden

 • 3x meer budget, 3x sneller realiseren
  • Verkorten doorlooptijd, verhogen realisatiegraad met een FAST-team Fiets
  • Verhogen budget tot 300 miljoen euro
  • ‘Slapend geld’ wakker maken
  • Fietssnelwegen als dossier van groot openbaar belang
  • 3.500 kilometer fietsinfrastructuur aanleggen
    
 • Slimme verbindingen creëren
  • Elke centrumstad krijgt een fiets-GEN
  • Investeren in fietsschakels – ‘missing links’

Veilig fietsen = meer fietsen

 • Halveren fietsslachtoffers tegen 2024, Vision Zero als doel
  • Kindnorm in het verkeer
  • Meer ‘Schoolstraten’
  • Kruispunten maximaal conflictvrij maken
  • Fietspaden kwaliteitsvol onderhouden

Fietsdelen laagdrempelig maken

 • Gebiedsdekkend systeem van fietsdeelsystemen en kwaliteitsvolle fietsenstallingen aan stations, aan mobipunten en aan bus- en tramhaltes van het kern- en aanvullend net
 • 1 geïntegreerde app voor fietsdelen
 • Vlaanderen draagt vaste instapkost fietsdeelabonnement
 • Fietsvergoeding voor iedereen

Mobipunten en extra fietsinfrastructuur; zo kunnen openbaar vervoer en fiets een echt alternatief bieden:

Fiets kaart