Gezonde mobiliteit

Investeren in veilig, vlot en duurzaam verkeer

CD&V wil een nieuwe en effectieve investeringsgolf op gang brengen met daarbij een duidelijke aandacht voor mobiliteit. We kiezen hierbij resoluut voor Koning Fiets als gezond, milieuvriendelijk en veilig vervoersmiddel. Om een vlotte, veilige en duurzame mobiliteit te garanderen, zet CD&V ook STOP voorop

Leestijd: 1 minuten Later lezen?

Thema

#Milieu, klimaat & mobiliteit

veilig, vlot en duurzaam verkeer

Wat wil CD&V?

  • Minstens 20% fietsers in het woon-werkverkeer, minstens 40% in het woon-schoolverkeer tegen 2024
  • Halvering van het aantal dode en zwaargewonde fietsslachtoffers tegen 2024 met Vision Zero als uiteindelijke doel
  • 600.000 trein- en busfietsers tegen 2024
  • Alle nieuwe wagens, taxi’s en openbaar vervoer emissievrij in 2030

Hoe doen we dit?

CD&V kiest voor een belangrijke investeringen in duurzame, vlotte en veilige mobiliteit: een minimale investeringsgraad 3% van het BBP, met daarbij een groot deel voor mobiliteit. We zetten hierbij gericht in op: