Milieu, klimaat en mobiliteit

Milieu, klimaat & mobiliteit

Vlot onderweg in een gezonde omgeving

Ons leefmilieu en onze mobiliteit zijn cruciaal voor onze levenskwaliteit. Een gezond leven is ook vlot onderweg kunnen zijn in een gezonde omgeving. Het milieu wordt niet gezonder door geruzie of berekeningen op papier, wel door een actieve samenwerking tussen mensen, organisaties, bedrijven en overheden. Je kan immers onmogelijk goed leven in een ongezonde en onveilige wereld. Het is bovendien eenvoudigweg onze plicht om de planeet in dezelfde of betere staat door te geven aan onze kinderen.

Leestijd: 4 minuten Later lezen?
mobiliteit
+ 3500 km
fietspad in Vlaanderen
600000
trein- en busfietsers tegen 2024
- 50 %
fietsslachtoffers tegen 2024, Vision Zero als doel

Gezonde mobiliteit: investeren in veilig, vlot en duurzaam verkeer

CD&V wil een nieuwe en effectieve investeringsgolf op gang brengen met daarbij een duidelijke aandacht voor mobiliteit. We kiezen hierbij resoluut voor Koning Fiets als gezond, milieuvriendelijk en veilig vervoersmiddel. Om een vlotte, veilige en duurzame mobiliteit te garanderen, zet CD&V ook STOP voorop

Een groene long in je buurt, geeft zuurstof aan je leven

De klimaatproblematiek en het energievraagstuk zijn geen ver-van-ons-bedshows: ze belangen ons allen aan. Want ook in België zal extreem weer zorgen voor meer overstromingen en droge periodes, met lagere landbouwopbrengsten, hogere voedselprijzen en een sterke afname van drinkbaar water tot gevolg.

Daarom staat CD&V achter de omslag naar een klimaatneutraal Europa in 2050. We erkennen de uitdagingen en zijn ambitieus in onze doelstellingen en maatregelen, maar zorgen er tegelijk voor dat de energietransitie ook haalbaar en sociaal rechtvaardig is. We moeten erover waken dat de energiefactuur voor iedereen betaalbaar blijft. Voor zij die het nodig hebben voorzien we verregaande ontzorging.

> Ontdek hier hoe we dat doen

Stap mee op De Weg Vooruit
Dialoogmoment mobiliteit
Slimme camera's inzetten voor een veiliger verkeer
Voor een veilig fietspadennetwerk in Oudsbergen
Mobiliteitsbudget goedgekeurd in commissie Financiën
Opbouw en afbraak woningen aan verlaagd tarief