Zuurstof in de portefeuille:

Een goed loon en meer koopkracht

Werken moet lonen. En dus willen we dat elke Vlaming die werkt meer overhoudt. We behouden het indexeringsmechanisme en geven een belastingverlaging via een hogere aftrek van forfaitaire beroepskosten. Via de werkbonus zorgen we dat de stille werkers, gewone mensen die elke dag hun best doen voor zichzelf, de samenleving en hun gezin, met een loon tussen de 2.000 en 2.700 euro bruto, tot 600 euro extra netto loon per jaar meer overhouden. 

Leestijd: 1 minuten Later lezen?

En we werken ook aan de koopkracht van de ouders. Zo pleiten we voor goedkopere kinderopvang die dubbel aftrekbaar is tot 14 jaar en een belastingvermindering bij de thuisopvang van zieke kinderen. We voorzien ook een verdubbeling van het belastingkrediet voor wie kinderen ten laste heeft, vooral goed voor alleenstaande mama’s en papa’s, en we trekken de uitkeringen bij verlofstelsels omhoog.  Ook voor inwonende (groot)ouders of broers/zussen ouder dan 65 verhogen we substantieel het belastingvoordeel dat hiermee gepaard gaat.

Verder wil CD&V de uitkeringen en vervangingsinkomens optrekken tot de armoedegrens. Hiervoor verhogen we de uitkeringen voor alleenstaanden telkens tot de reële Europese armoedegrens. De uitkeringen voor de categorieën samenwonenden en gezinshoofden trekken we verhoudingsgewijs even sterk op. Zo geven we mensen een menswaardig inkomen. 

Pensioenen garanderen

CD&V wil dat je ook na je pensioen een goed inkomen hebt, zodat je echt kan genieten van de rust. Door een combinatie van voldoende hoge wettelijke pensioenen en een veralgemening van het aanvullend pensioen via de werkgever, heeft iedereen na een leven werken minstens 1500 euro. De betaalbaarheid van een woonzorgcentrum garanderen we via bijkomende financiële steun uit de Vlaamse Sociale Bescherming.