Iedereen aan de slag:

De weg vooruit naar volledige tewerkstelling

CD&V wil verder op de ingeslagen weg en gaat voor volledige tewerkstelling met gezonde jobs. We willen dus meer jobs en meer mensen aan het werk, maar zonder dat mensen ziek uitvallen.  De uitdaging ligt hierbij voor Vlaanderen niet enkel bij de 135.000 werklozen, maar ook bij een grote groep die onvoldoende aan de bak komt: 215.000 arbeidsongeschikten, 120.000 deeltijdse werknemers die meer kunnen en willen werken, 37.000 mensen met een leefloon en 155.000 thuisblijvers.

Leestijd: 2 minuten Later lezen?

We gaan hierbij opnieuw voor 240.000 extra banen in de volgende legislatuur en werken op vier sporen om de ‘jobturbo’ aan te zetten:

  • Bestaande vacatures invullen en werkzoekenden en inactieven activeren om zo de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken
  • De creatie van nieuwe jobs ondersteunen, onder meer met gerichte lastenverlagingen voor de lagere lonen 
  • Een betere aansluiting op de arbeidsmarkt: onderwijs en levenslang leren
  • Vroegtijdige of tijdelijke uitstroom vermijden: werkbaar werk met gezonde jobs

De extra jobgroei en activatie van de werklozen en inactieven willen we verwezenlijken met een doelgroepgerichte lastenverlaging met de focus op de laagste lonen. Daarnaast voorzien we ook 7.000 plaatsen in de sociale economie, want wie aangepast werk nodig heeft, moet hier ook de kans toe krijgen.

Met de nodige aandacht voor de balans tussen werk, gezin, zorg en vrije tijd gaan we ook voor werkbaar werk met gezonde jobs. Daarnaast zetten we in op een duurzaam eindeloopbaanbeleid. Daarmee willen we de levenskwaliteit van mensen die werken, blijven garanderen. Omdat voorkomen beter is dan genezen. Met gerichte maatregelen willen we werkbaar werk verzoenen met een flexibele arbeidsmarkt. We zetten in op flexibelere verlofregelingen en gaan voor een levenslange leercultuur in Vlaanderen met opleiding en vorming op de werkvloer. Daarbij gaan we ook voor een betere re-integratie van langdurig zieken, bieden we extra steun aan mensen met kinderen in de vorm van meer en flexibelere kinderopvang, grootouderverlof en 1/10 ouderschapsverlof en maken we flexibele landingsbanen mogelijk vanaf de leeftijd van 55 jaar (met een maximum van één dag per week).