Investeren in een krachtige en duurzame economie

Waar België het behoorlijk doet op het vlak van de private investeringen, bevinden de overheidsinvesteringen zich op een laag niveau. Overheidsinvesteringen hebben nochtans een heilzaam effect op het lange termijn groeipotentieel van de economie. Daarom wil CD&V tijdens de volgende legislatuur de publieke investeringsgraad optrekken tot 3% van het BBP, met als resultaat een topbedrag aan investeringen in 2024 van €16 miljard.

  Leestijd: 1 minuten Later lezen?

  Thema

  #Jobs & koopkracht

  Deze 3% norm dient aan drie voorwaarden te voldoen:

  • Kwaliteitsvol: geen verspilling van grondstoffen of belastinggeld met een Onafhankelijk Planbureau dat toekijkt op de objectieve verdeling van de investeringen over heel Vlaanderen
  • Duurzaam: we bouwen een klimaattoets in
  • Betaalbaar

  Daarbij leggen we ook investeringsprioriteiten vast zoals het openbaar vervoer (NMBS, Infrabel, De Lijn), fietspaden, schoolgebouwen, ziekenhuizen en ouderenzorg.

  Iedereen is gebaat bij competitieve ondernemers. We verhogen de concurrentiekracht met een nieuwe lastenverlaging van €2 miljard en blijven werken aan administratieve vereenvoudiging. Daarnaast willen we ook innovatie en (vrouwelijk) ondernemerschap ondersteunen en productiviteitsgroei stimuleren.

  Verder willen we ook investeren in onze KMO’s:

  • Erkenning voor wie onderneemt
  • Blijvend RSZ-vermindering toekennen voor de eerste aanwerving
  • Overbruggingsrecht voor zelfstandigen in moeilijkheden automatisch toekennen
  • Pensioenformule zelfstandigen meer in overeenstemming brengen met die van werknemers (200 euro bruto)

  We hebben de duidelijke ambitie om digital front-runner te worden en zo bijkomend te investeren in onze economie. We omarmen technologische evoluties, maar waken over gelijke spelregels. We moeten de transitie naar een digitale economie realiseren en de arbeidsmarkt aanpassen. De economie van de toekomst is voor CD&V circulair en energie-efficiënt. Via 3% norm voor middelen op vlak van onderzoek en ontwikkeling willen we aansluiten bij de top in de Europese Unie. Telkens met de profit- en social profit-sector als economische motoren.

  >> Naar een sterke innovatieve economie op mensenmaat