Gezond leven

Een gezond lichaam en een fit hoofd: da’s het belangrijkste. En hoe gezonder het milieu en klimaat, hoe beter voor mij.

Een gezond leven is en blijft de basis van een goede levenskwaliteit en blijft voor ons de grootste prioriteit. Maar een goede gezondheidszorg wacht niet tot we ziek zijn. Ziekte voorkomen én goed zorg dragen voor jezelf en elkaar zijn minstens zo belangrijk. Een gezond leven is ook zorgen voor een fitte geest, een warm nest en een gezond lichaam.

Mentale gezondheid vormt meer dan ooit een bepalende factor in het leven van mensen. Een gezond leven begint dan ook bij een gezonde geest. En dat is lang niet vanzelfsprekend in deze drukken en veeleisende tijden. Het is daarom hoog tijd dat onze mentale gezondheid de aandacht krijgt die het nodig heeft. Een uitdaging die nog altijd onderschat wordt.

Wie kan terugvallen op een warm nest, voelt zich zekerder, geruster en meer geborgen. En kan van daaruit veerkrachtig het leven instappen. Een mens leeft immers niet voor zichzelf alleen, maar zoekt net verbinding met zijn omgeving. CD&V zal altijd opkomen voor onze gezinnen en een beleid voeren dat hen de zuurstof geeft die ze nodig hebben om een zorgeloos nest te creëren.

Een gezond leven is ook vlot onderweg kunnen zijn in een gezonde omgeving. Het milieu wordt niet gezonder door geruzie of berekeningen op papier, wel door een actieve samenwerking tussen mensen, organisaties, bedrijven en overheden. Ons leefmilieu en onze mobiliteit zijn cruciaal voor onze levenskwaliteit. Je kan immers onmogelijk goed leven in een ongezonde en onveilige wereld. Het is bovendien eenvoudigweg onze plicht om de planeet in dezelfde of betere staat door te geven aan onze kinderen.

Onze planeet beschermen doen we door verder te werken aan een klimaatneutrale samenleving, aan schone en betaalbare energie, aan een wereld zonder plastic. Daarom moeten we nu werk maken van energievriendelijk wonen en onze mobiliteit anders durven organiseren. En dat moeten we doen op een verstandige, redelijke manier. Geen irreële milieumaatregelen dus die ervoor zorgen dat financieel zwakkeren uit de boot vallen. Elke sterke milieu-ambitie is tegelijk haalbaar, betaalbaar en aanvaardbaar voor iedereen.

Mobiliteit heeft een belangrijke weerslag op onze levenskwaliteit. Verkeer is een belangrijke vervuiler. De uitlaatgassen van vervoer op fossiele brandstoffen hebben een negatieve impact op onze luchtkwaliteit en op onze gezondheid. Onze publieke ruimte wordt voor een groot stuk ingenomen door autoverkeer. Die ruimte willen we terugwinnen. Meer dan ooit staan we met z’n allen in de file. We verliezen kostbare tijd die we beter kunnen geven aan gezin, familie en vrienden, ontspanning en werk: aan levenskwaliteit. Dat verkeersinfarct willen we samen stoppen.

Wij willen daarom investeren in de toekomst: voor de bescherming van onze mensen, ons klimaat en onze omgeving.