Een welvarend Europa

De Europese Unie moet in de eerste plaats onze welvaart en levenskwaliteit versterken. Daarbij zetten we in op de verdieping van de interne markt en de verdere uitbouw van het sociale Europa. Een sociaal Europa dat ook welzijn garandeert in een Europa waar we én kunnen werken én goed kunnen leven. Een Europa dat veiligheid biedt in een wereld van onzekerheid.

Leestijd: 2 minuten Later lezen?

Thema

#Jobs & koopkracht

Welvarend Europa

Hoe doen we dit?

 • We verdiepen de interne markt. Er is nog veel onontgonnen potentieel. Nog te vaak is er verdoken protectionisme in de manier waarop lidstaten omgaan met de regels van de interne markt.  Er zijn domeinen waar we nog geen eengemaakte markt hebben en waar we dringend werk van moeten maken.
   
 • We gaan voor de verdere uitbouw van een digitale unie. Zo is er nood aan meer durfkapitaal voor digitale start-ups die in de Europese Unie niet kunnen doorgroeien, en moet er gewerkt worden aan digitale vaardigheden.
   
 • Met een eerlijke interne markt creëren we een gelijk speelveld waarbij KMO's niet langer benadeeld worden ten opzichte van multinationale ondernemingen.  Met een eengemaakt belastingsysteem voor digitale bedrijven die actief zijn in Europa garanderen we dat deze ondernemingen belastingen betalen waar zij hun winst creëren. 
   
 • Naast digitalisering maken we werk van een echte energie-unie die kan zorgen voor bevoorradingszekerheid en lagere prijzen. Als tussenstap voor een Europese energie-unie zijn we voorstander van een intensievere samenwerking tussen een kleinere groep lidstaten voor de elektriciteitsmarkt.
   
 • Goede Belgische initiatieven die de consumenten beschermen, zoals de Car Pass,  breiden we uit naar het Europese niveau. 

Sociaal Europa
Europa is  meer dan een markt.   We moeten daarom verder bouwen aan een sociaal Europa dat niet enkel en alleen welvaart, maar ook welzijn creëert. Zo streven we naar een Europees minimumloon. Dat kan een bedrag per uur of per maand zijn, maar evengoed, en dat is realistischer, een bepaald percentage van het gemiddeld of mediaan loon in dat land. Daarmee vermijden we oneerlijke concurrentie tussen lidstaten op vlak van sociale rechten.