Een beschermend Europa

De wereld rondom de Europese Unie wordt onzeker. Naast de migratiegolven en de klimaatproblematiek is er de geopolitieke stabiliteit in het Midden-Oosten en de handelsoorlog tussen de VS en China. Een antwoord op die globale uitdagingen kan alleen op Europees niveau worden geformuleerd. Want een sterk Europa is goed voor elke Europeaan, niet ondanks maar dankzij haar schaalgrootte. 

Leestijd: 2 minuten Later lezen?

Thema

#Veiligheid & justitie

#Slagkrachtige overheid

#Milieu, klimaat & mobiliteit

Europa beschermt

Hoe doen we dit?

 • Een belangrijke rol voor Europa is de versterking van onze veiligheid en de bescherming van onze burgers. Dat kan door militair beter te gaan samenwerken, in de richting van een Europees leger.
   
 • De strijd tegen het terrorisme kan beter gevoerd worden door onze inlichtingendiensten beter te doen samenwerken. Denk maar aan een Europese inlichtingendienst oprichten, het Europees Openbaar Ministerie naar terreur en georganiseerde misdaad uitbreiden, een Europees Coördinatiecentrum oprichten voor slachtoffers van terrorisme om zo een betere coördinatie te garanderen rond automatische compensatie en juridische, medische en psychologische steun zodat slachtoffers in geen enkel geval in de kou blijven staan.
   
 • Een klimaatneutraal Europa. De EU moet een voortrekkersrol spelen in de uitvoering van het akkoord van Parijs. Daarom is het belangrijk dat Europa zelf het goede voorbeeld geeft met de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030.
   
 • Daarnaast moet werk gemaakt worden van een ambitieus en werkbaar systeem van Europese emissiehandel, maar ook in ons eigen klimaatpact moeten we proactief de noodzakelijke extra maatregelen nemen.
   
 • Ook kan een CO2-taks op vervuilende import overwogen worden en kan Europa de doelstelling om 3% van het BBP te besteden aan klimaatbeleid (infrastructuur, mobiliteit…) ondersteunen. Een Europese heffing op kerosine van vliegtuigen moet overwogen worden.
   
 • Tegen 2050 willen we een klimaatneutrale samenleving, zoals ook de Europese Commissie in haar recente langetermijnstrategie. Daarom moeten we inzetten op energiebesparing, op meer hernieuwbare energie en op elektrificatie van onze mobiliteit en verwarming. 
   
 • Met een geïntegreerde benadering van het klimaat-, energie- en industriebeleid op Europees niveau, willen we de ontwikkeling van koolstofarme technologieën ondersteunen.

 

Asiel- en migratie 

We willen een coherent en daadkrachtig migratiebeleid. Gebaseerd op harde feiten en niet op stemmingmakerij. Waarbij we onze buitengrenzen versterken en zorgen voor solidariteit tussen de lidstaten met gemeenschappelijke regels voor asiel en migratie én een echt gemeenschappelijk asielbeleid. 

Daarbij horen;

 • Een volwaardige Europese kust- en grenswacht die zo snel mogelijk op de volle sterkte (10.000 grenswachters) wordt gebracht. Alle landen moeten hiertoe bijdragen. 
   
 • Om toekomstige instromen zoveel mogelijk te vermijden, moet er samengewerkt worden met de landen van herkomst en transit in het Midden-Oosten en Afrika.
   
 • We moeten nu eindelijk echt werk maken van de herziening van de Dublin-verordening die bepaalt welke staat verantwoordelijk is voor een asielzoeker. Alle lidstaten moeten bijdragen Er moet verplichte solidariteit zijn tussen de lidstaten. Het is onaanvaardbaar dat bepaalde landen weigeren om hun deel te doen.
   
 • Gemeenschappelijke regels voor asiel en een echt gemeenschappelijk asielbeleid zijn cruciaal. Daarnaast is de oprichting van een nieuw Europees asielagentschap nodig, dat zo snel mogelijk operationeel moet zijn.