Veelgestelde vragen

Wat zal er met ARCO gebeuren?

De grote bankencrisis is de start van dit hele verhaal. Fortis en Dexia stonden op een gegeven ogenblik op instorten. Wat we absoluut moesten vermijden, was een ‘bankrun’ waarbij mensen massaal geld afhaalden. Om die reden werd de garantieregeling voor spaargeld opgetrokken tot 100 000 euro en werden ook coöperatieve spaarders opgenomen in die regeling. Toen Dexia kapseisde trad die regeling in werking. De coöperatieve spaarders van Groep Arco waren geen aandeelhouders van Dexia Groep, geen speculanten. Zij hadden slechts recht op een beperkt dividend en konden nooit een meerwaarde realiseren. In die zin was er een grote gelijkenis met TAK21-producten, die ook onder de garantieregeling vallen.

Door verschillende procedures bleek deze garantieregeling niet werkbaar. Om de engagementen uit het verleden na te komen, werd daarom gewerkt aan een alternatieve regeling. Dit met de belangen van de overheid, de bank en de Arco-gedupeerden voor ogen.

Het voorstel dat op tafel ligt, is een dading met de Arco-gedupeerden, gefinancierd door middelen uit Belfius en uit de vereffening van Arco. Dit voor een bedrag van 600 miljoen euro. Zonder dading blijven de rechtszaken lopen en is er een potentieel risico van 1,5 miljard euro, te betalen door de overheid zelf.  Enkel CD&V maakt die afweging van ­algemeen belang.

Ook voor de bank zelf, zou het de beste zaak zijn om deze zaak te kunnen afronden. Dit met het oog op het uitbouwen van een duurzame toekomststrategie. Bovendien zal de waarde van Belfius bij een verkoop ook hoger liggen.

De Arco-gedupeerden krijgen hiermee voor een stuk compensatie voor de geleden verliezen.

CD&V heeft zich tot op heden steeds ingezet om een redelijke oplossing te bereiken. Een voorstel tot oplossing werd opgenomen in het regeerakkoord en werd nadien vertaald in een concreet uitgewerkte beslissing binnen de federale regering. De politieke koppeling van de beursgang van Belfius aan de uitbetaling van de Arco-coöperanten is de beste garantie op een effectieve uitbetaling.

De federale regering heeft beslist om de beursgang van Belfius uit te stellen, omdat experten menen dat het financiële klimaat nu niet optimaal is. Zoals de eerste minister heeft aangegeven, blijven de gemaakte afspraken gelden.

Terug naar overzicht