Veelgestelde vragen

Wat is de visie van CD&V op de klimaatuitdaging?

Elke generatie ligt wakker van het klimaat. Willen we een sprong voorwaarts maken, dan moeten burgers, politiek en middenveld de handen in elkaar slaan. Voor het einde van dit jaar moet er een klimaatpact op tafel liggen.

CD&V lanceerde op 30 januari 2019 zelf een initiatief: een Klimaatpact. Voor ons betekent een Klimaatpact de opmaak van een samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de federale overheid, met een duidelijk uitgetekend traject naar een klimaatneutraal Vlaanderen en België tegen 2050. Met concrete doelstellingen, zowel tussentijds als per sector. Tegelijk kunnen de federale overheid en de gewesten voor de eigen bevoegdheden klimaatwetten en -decreten stemmen om zo hun klimaatambities juridisch te verankeren.

We deden reeds enkele concrete voorstellen. Zo zijn we voorstander van een vliegtaks, in Europees verband, waarbij wie het vliegtuig neemt, solidair mee betaalt aan een sterker klimaatbeleid. Met de opbrengst wil CD&V jaarlijks 160 miljoen euro in betere treinverbindingen en infrastructuur investeren. Daarnaast moet er tegen 2030 een verbod op de verkoop van personenauto’s met een verbrandingsmotor komen en vanaf 2023 willen we enkel nog zero-emissie-bedrijfswagens. Tot slot moeten onze woningen versneld energiezuinig gemaakt worden. Om dat te realiseren moeten energierenovatiepremies omhoog in plaats van omlaag, gecombineerd met renteloze leningen en ontzorging voor wie wil renoveren.

Een klimaatpact richting een klimaatneutraal Vlaanderen en België met een breed draagvlak en de nodige wetenschappelijke onderbouwing. En dat alles verankerd in een decretaal kader. Dat is de weg vooruit voor ons klimaatbeleid, voor een redelijk klimaatbeleid.

Terug naar overzicht