Veelgestelde vragen

Hoe gaan we naar een sterk, gemeenschappelijk Europees asiel- en migratiebeleid?

De voorbije jaren heeft de EU belangrijke stappen voorwaarts gezet op vlak van asiel en migratie. De strijd tegen mensensmokkelaars is opgedreven, er is meer geld gegaan naar de opvang van vluchtelingen, er is een akkoord met Turkije gemaakt en er zijn hotspots in Griekenland gecreëerd. 3 jaar geleden staken meer dan 1 miljoen mensen de Middellandse Zee over met gevaar voor eigen leven, vandaag ligt dat aantal 90% lager.

Maar het werk is niet af.  Het is belangrijk dat er een groeiende consensus is om werk te maken van een sterker Europa, dat onze buitengrenzen beschermt om onze binnengrenzen open te houden.

Het is fundamenteel om de Schengenzone met het vrij verkeer te behouden. Dat lukt alleen met een sterk, gemeenschappelijk Europees asiel- en migratiebeleid en forse investeringen in migratie- en grenscontroles. Al sinds de asielcrisis van 2015 pleiten wij voor sterkere Europese afspraken.

De pijlers van dit sterker gemeenschappelijk Europees asiel- en migratiebeleid zijn voor CD&V:

Een betere beveiliging van de buitengrenzen, door de verdere uitbouw van de Europese Grens- en Kustwacht tot 10.000 grenswachters versneld uit te voeren,

Een fors uitgebreid investeringsplan en -pact met Afrika, om kansen en perspectief in de regio te creëren.

De hervorming van de Europese Dublin-asielregels als sluitstuk van een Europees asielbeleid gebaseerd op verantwoordelijkheid en solidariteit, dat aanvragen snel en uniform afhandelt in elke lidstaat, inzet op de effectieve terugkeer van uitgewezen asielzoekers, en bescherming biedt aan de meest kwetsbaren,

Het uitbreiden van Europese samenwerkingsakkoorden zoals dat met Turkije, naar andere derde landen,

Het gemeenschappelijk asielagentschap (EASO) een expliciet sturende rol geven, zodat de asielprocedures ook aan de buitengrenzen, en eventueel in kwaliteitsvolle hotspots in Afrika, uitgevoerd kunnen worden op basis van een Europees asielrecht en ingebed in Europese akkoorden ter ondersteuning van opvang en bescherming ter plaatse en hervestiging.

Het Europese beleid kan enkel werken als alle landen zich engageren tot verantwoordelijkheid en solidariteit. Alle lidstaten moeten daarbij een vergelijkbare inspanning leveren.

Een eengemaakt Europees asielbeleid maakt ook dat asielprocedures verlopen aan de buitengrenzen van de EU, waar mensen toekomen. Dit kan ook gebeuren via hotspots, als die er komen. Respect voor het internationaal recht is essentieel. Mensen terugsturen naar een plek waar ze niet veilig zijn of kinderen scheiden van hun ouders, kan nooit een optie zijn.

Europa moet antwoorden geven, en wij rekenen erop dat dit volgende week gebeurt. Maar de uitwerking in de praktijk zal er de dag nadien niet zijn. Het maakt het nog belangrijker dat wij in eigen land zelf snel antwoord geven op een aantal uitdagingen zoals asielaanvragen op 6 weken afhandelen, werk maken van een effectiever terugkeerbeleid, sterker inzetten op de integratie van vluchtelingen die hier mogen blijven.

Terug naar overzicht