In een wereld die volop en razendsnel evolueert, ligt de focus van CD&V ondubbelzinnig op ménsen. En op de kwaliteit van hún leven. Want een welvarend Vlaanderen kan alleen maar bestaan als ieder van ons zich goed, gezond en gerust voelt. Tijdens onze dialoogmoment stelden we ons plan voor een betere levenskwaliteit voor en gingen daarbij het gesprek aan met experten uit het veld, onze leden en sympathisanten.  Herbeleef hier hoe het eraan toeging!