cd&v zorgbudget leefloon

Gepensionneerden met een zorgbudget krijgen niet langer een lager leefloon

Ducarme en Vandeurzen vinden oplossing voor zorgbehoevende ouderen
  • 08 Mei 2019

Extra ondersteuning voor kwetsbare gepensionneerden

De begunstigden van het leefloon die ouder zijn dan 65 jaar zullen voortaan een leefloon kunnen combineren met het “zorgbudget voor ouderen”, of de “tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden”, zonder dat dit een impact heeft op het bedrag van hun leefloon. Federaal minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme past in overleg met Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, de richtlijn aan de OCMW’s aan.

 

 

Leestijd: 1 minuten Later lezen?

Na de zesde staatshervorming (2014) voerde Vlaanderen een “zorgbudget voor ouderen” in bij de oprichting van de Vlaamse sociale bescherming. Deze hervorming werd uitgebreid naar de doelgroep van de 65-plussers. Toen werd dit nog niet uitdrukkelijk als een uitzondering voorzien in de federale wetgeving inzake maatschappelijke integratie.

Concreet ontving een 65-plusser die een leefloon genoot van 910 euro per maand en die recht had op een ‘zorgbudget’ van 250 euro, niet meer dan 660 euro. Het leefloon daalde dus met 250 euro, terwijl het gaat om mensen die bijkomende kosten moeten dragen omdat zij zorgbehoevend zijn.

De regel druiste in tegen de doelstelling van het zorgbudget ouderen, dat deze mensen extra wenst te ondersteunen voor de kosten die ze hebben omwille van zorgbehoevendheid.  Na overleg tussen Vlaams minister Jo Vandeurzen en federaal minister Denis Ducarme werd de richtlijn aan de OCMW’s herzien om snel een concrete oplossing te bieden voor deze mensen.  

Denis Ducarme: "Het was belangrijk om snel een oplossing te vinden. Het overleg met minister Vandeurzen heeft geleid tot concrete oplossingen, waarbij een gelijke behandeling verzekerd wordt tussen de begunstigden op het hele grondgebied."

“Dit is goed nieuws voor de meest kwetsbare ouderen. De samenwerking met minister Ducarme heeft toegelaten snel een concreet antwoord te bieden op hun behoeften. Er zal voortaan geen rekening meer worden gehouden met de zorgbudgetten in het inkomstenonderzoek”, besluit  Jo Vandeurzen.  

Terug naar nieuwsoverzicht