woongelegenheden residentiële ouderenzorg

Vlaamse ouderen die nood hebben aan zorg kunnen gerust zijn

Extra woongelegenheden residentiële ouderenzorg
  • 23 Mei 2019

Vlaanderen beschikt over voldoende plaats voor wie nood heeft aan verblijf in een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf. Jo Vandeurzen voegt een groot aantal extra woongelegenheden toe in de residentiële ouderenzorg. Bovendien wordt extra capaciteit gecreëerd voor de uitbreiding van thuiszorgvoorzieningen en een betere financiering van de zorgzwaarte. Hiervoor wordt een bijkomende investering van 162 miljoen euro voorzien voor de periode 2020-2025.

Leestijd: 2 minuten Later lezen?

Voor de periode 2020-2025 beschikten initiatiefnemers in de Vlaamse residentiële ouderenzorg al over voorafgaande vergunningen om 7.307 plaatsen uit te breiden. Jo Vandeurzen heeft hen nu de kans geboden om te kiezen hoe ze dat willen invullen: ofwel realiseren ze daarmee bijkomende capaciteit, ofwel zetten ze de vergunningen om in een betere financiering van de zorg of in een thuiszorgvoorziening.

Zij werden gevraagd om hierover met elkaar afspraken te maken zodat het aanbod meer op de lokale noden kan worden afgestemd. Deze week vernamen de initiatiefnemers of en wanneer hun keuze kan worden uitgevoerd. Zo bekomen zij rechtszekerheid voor hun project en kunnen zij nu concrete plannen maken.

Residentieel aanbod tot 2025 gegarandeerd

Vlaanderen heeft in de periode 2014-2019 bijna 10.000 woongelegenheden extra in woonzorgcentra gerealiseerd en erkend.  Tijdens deze legislatuur zijn de wachtlijsten voor deze woonzorgvorm daardoor vrijwel volledig verdwenen. Met deze recentste investering komen daar voor de komende legislatuur nog eens meer dan 5.000 plaatsen bij in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf.  Wanneer de capaciteit zoals gepland uitbreidt, zullen er in Vlaanderen maximaal 91.914 woongelegenheden beschikbaar zijn. 

Jo Vandeurzen: “Voorlopige prognoses van het voorspellingsmodel dat in aanbouw is, maken het aanneembaar dat als er in het jaar 2025 in Vlaanderen 91.914 woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf beschikbaar zijn er een zo goed als dekkend aanbod is voor de verwachte vraag naar dit type van voorzieningen."

Belangrijk is wel dat het meersporenbeleid dat we nu voeren gecontinueerd wordt en dat er ook in de thuiszorg nog verder wordt geïnvesteerd, zoals in de toename van het urencontingent gezinszorg. Zodra het model verfijnd is, kan hierover uitsluitsel worden gegeven.

Meer keuzemogelijkheid of betere financiering zorgzwaarte

De omzetting van de voorafgaandelijke vergunningen in thuiszorgvoorzieningen biedt de woonzorgcentra de mogelijkheid hun zorgaanbod beter af te stemmen op de lokale behoeften. Zo komen er bijvoorbeeld, naast de vijf bestaande palliatieve dagverzorgingscentra in Vlaanderen, nog eens drie nieuwe dergelijke centra bij: in Knokke-Heist, Dentergem en Roeselare. 
 

Terug naar nieuwsoverzicht