Koen Geens

Lijsttrekker Kamer Vlaams-Brabant

Contactgegevens

Geboortedatum:

22 Januari 1958

E-mail:

Info.kabinet@just.fgov.be

Als we denken aan de minister van Justitie die het meest heeft hervormd in de loop der jaren, dan is het Koen Geens. Zowel naar veiligheid als naar de ondersteuning van wie het financieel moeilijk heeft in onze samenleving, heeft Koen heel wat werk verricht. Overtreders worden strenger gestraft, maar mensen krijgen opnieuw een tweede kans om zich te bewijzen in onze samenleving. 

"Een overheid hoort zich elke dag opnieuw af te vragen waar ze nog efficiënter kan worden en hoe ze het beleid nog beter kan uitvoeren. Dat doen we onder andere door van elkaar te leren. De Weg Vooruit is er één waarin overheden samenwerken om jouw veiligheid te garanderen."

Koen Geens