Sabine de Bethune

Lijsttrekker Kamer Brussel

Contactgegevens

Geboortedatum:

16 Juli 1958

E-mail:

debethune@senators.senate.be

Sabine de Bethune is senatrice sinds 1995 en Vlaams parlementslid sinds 2014. Als Senaatsvoorzitster werkte ze mee aan de zesde staatshervorming. Jarenlang was ze de nationale voorzitster van Vrouw en Maatschappij, de politieke vrouwenbeweging van CD&V.  

De strijd voor vrouwenrechten en voor een inclusieve samenleving loopt als een rode draad door haar politieke loopbaan. In de Senaat boekte ze veel successen als initiatiefneemster van wetgeving rond vrouwen- en kinderrechten, personen met een handicap, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. 

"Ik zet me in voor gelijke kansen voor iedereen."

Sabine de Bethune