De Weg Vooruit

Onze Thema's. Jouw stem.

Goed, gezond en gerust leven
 • 1
  Jobs & koopkracht
 • 2
  Onderwijs
 • 3
  Milieu, klimaat & mobiliteit
 • 4
  Gezin & gezondheid
 • 5
  Veiligheid & justitie
 • 6
  Slagkrachtige overheid
 • 7
  Europa
 • Iedereen aan de slag
  Jobs & Koopkracht
  Een innovatieve economie op mensenmaat

  In een wereld die volop en razendsnel evolueert, ligt de focus van CD&V ondubbelzinnig op mensen én hun levenskwaliteit. De kans om goed te leven kan je niet los zien van een goed inkomen en de mogelijkheid om vooruit te gaan. Wij willen verder op de ingeslagen weg: meer jobs creëren om de koopkracht te versterken, investeren in gezonde en werkbare jobs, en ondernemers en KMO’s ondersteunen.

 • Onderwijs
  Toponderwijs in Vlaanderen
  Elk talent een leven lang competent

  Goed leven, dat wil ook zeggen dat onze kinderen alle kansen krijgen om hun talent te ontwikkelen. Dat we als volwassenen de ruimte hebben om een leven lang te blijven bijleren. En dat we een goede balans vinden tussen ons leven en ons werk. Elk talent een leven lang competent: een beter recept is er niet voor een goede kwaliteit van leven. CD&V heeft daarom een sterk onderwijsplan klaar, een tienkamp van talenten, taal en technologie voor het Vlaamse onderwijs. We gaan dan ook resoluut voor goud in 2024.

 • Milieu, klimaat en mobiliteit
  Milieu, klimaat & mobiliteit
  Vlot onderweg in een gezonde omgeving

  Ons leefmilieu en onze mobiliteit zijn cruciaal voor onze levenskwaliteit. Een gezond leven is ook vlot onderweg kunnen zijn in een gezonde omgeving. Het milieu wordt niet gezonder door geruzie of berekeningen op papier, wel door een actieve samenwerking tussen mensen, organisaties, bedrijven en overheden. Je kan immers onmogelijk goed leven in een ongezonde en onveilige wereld. Het is bovendien eenvoudigweg onze plicht om de planeet in dezelfde of betere staat door te geven aan onze kinderen.

 • Gezin & gezondheid
  Gezin & gezondheid
  Zorgen voor een warm nest, gezond lichaam en fitte geest

  Een gezond leven is en blijft de basis van een goede levenskwaliteit. Maar een goede gezondheidszorg wacht niet tot we ziek zijn. Ziekte voorkomen én goed zorg dragen voor jezelf en elkaar zijn minstens zo belangrijk. Een gezond leven is en blijft de basis van een goede levenskwaliteit en blijft voor ons de grootste prioriteit. 

 • Veiligheid justitie
  Veiligheid en justitie
  Nabij, rechtvaardig en kordaat

  Een gerust leven, dat is je veilig en beschermd voelen. In veilige buurten waar er geen muur rond staat, maar waar mensen elkaar kennen en zich geborgen voelen. Dat is een beleid dat er staat als slachtoffers haar nodig heeft, maar dat ook streng en consequent omgaat met daders. 

 • Slagkrachtig
  Slagkrachtige overheid
  Een samenleving van én voor alle mensen

  Onze samenleving verandert aan sneltempo. Wie had er 5 jaar geleden voorspeld dat terreur, migratie en klimaat de grote uitdagingen zouden worden voor onze overheid?  En een slagkrachtige overheid moet zich aanpassen, nieuwe evoluties onderzoeken en ondersteunen, negatieve effecten bijsturen. Een slagkrachtige overheid moet ook heel flexibel kunnen inspelen op nieuwe noden en evoluties in de maatschappij.

 • Europa
  Europa verbindt én beschermt mensen
  Een goed, gezond en gerust leven in Europa

  Ons land is geen eiland. Daarom hebben de christendemocraten de voorbije decennia gestalte gegeven aan het Europese project. CD&V wil die lijn doortrekken en voortbouwen aan het Europese model dat vrede, welvaart en stabiliteit heeft gebracht.

Doe mee. De Weg Vooruit.

Onze missie. Uw levenskwaliteit

Onze mensen. Jouw lijst.

We stellen u onze lijsttrekkers voor

Actueel. Heet van de naald.

De Ronde met Hilde Crevits
24 Mei 2019
Ons campagneboegbeeld en kandidaat-minister-president Hilde Crevits fietst op vrijdag 24 en zaterdag 25 mei door Vlaanderen. Een fietstocht doorheen
Lees Meer
woongelegenheden residentiële ouderenzorg
23 Mei 2019
Vlaanderen beschikt over voldoende plaats voor wie nood heeft aan verblijf in een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf. Jo Vandeurzen voegt
Lees Meer